Προπονηση

Στοχευμένη προπόνηση για κάψιμο λίπους

Συνδυασμός κυκλικού προγράμματος με βάρη και διαλειμματικής αερόβιας (HIIT) για περισσότερη απώλεια λίπους. Ο sergoun εξηγεί τις λεπτομέρειες (Άρθρο).

Βελτιστοποιώντας την καύση λίπους με αερόβια άσκηση

Κάντε την αερόβιά σας να μετράει περισσότερο.

Προπόνηση bodybuilding: βασικές αρχές

Οι βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό ενός προγράμματος αντιστάσεων. Μια χρήσιμη σύνοψη για αρχάριους, και όχι μόνο, από τον sergoun (Άρθρο).

Mind-Muscle Connection: οι επιστημονικές αποδείξεις

Μετρήσεις ηλεκτρομυογραφίας (EMG) επιβεβαιώνουν το σημαντικό ρόλο της σύνδεσης μυαλού-μυός κατά την εκτέλεση των ασκήσεων με βάρη στο bodybuilding.

Η σημασία του ύπνου

Η Νάγια αναλύει τη σημασία του ύπνου, μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του οργανισμού μας κι αναπόσπαστο κομμάτι για σωστή αποκατάσταση και μια υγιή αθλητική ζωή.

Δημοφιλή στο site